Parafia
Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy

"Świątynia ta ma upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali swoje życie za wiarę i ojczyznę, a nie zostali wyniesieni na ołtarze."

prymas Stefan Wyszyński  

Jesteś tutaj: Home Duszpasterstwa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

SRK

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

rod

Historia:

Jesteśmy wspólnotą od 1982 roku. Wówczas było to Duszpasterstwo Rodzin zainicjowane przez ks. Czesława Krolla – wikariusza parafii pw. Św. Polskich Braci Męczenników. Celem Duszpasterstwa było założenie wspólnoty rodzin i pogłębienie życia religijnego osobistego, małżeńskiego i rodzinnego.

Realizowaliśmy to poprzez:

l modlitwę w rodzinie i wspólnocie,

l konferencje na tematy religijne z dyskusją,

l coroczne rekolekcje - spotkania formacyjne,

l duchową adopcję dziecka poczętego

l wzajemną pomoc między rodzinami,

l pielgrzymowanie,

l przygotowanie oprawy liturgii parafialnej mszy świętej, w której w sposób szczególny uczestniczymy,

Nowe zadania, społeczne potrzeby rodzin i apel zwierzchników Kościoła zmobilizowały nas w lutym 1995 roku do przekształcenia Duszpasterstwa Rodzin w Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Kiedy w 2004 roku erygowano Diecezję Bydgoską, po spełnieniu warunków formalnych i prawnych uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Diecezji Bydgoskiej, w marcu 2006 roku. Nie rezygnując z wypracowanych form działalności, przyjęliśmy statutowe zadania Stowarzyszenia. Przez cały czas towarzyszą nam kapłani. Najpierw wspomniany już ks. Czesław Kroll. To on nauczył nas modlitwy wspólnotowej. Z nim oddaliśmy się pod opiekę św. Józefa i w Kaliskim Sanktuarium poświęciliśmy sztandar z naszym hasłem „Rodzina Bogiem silna”. Po kilku latach zachęcił nas jako wspólnotę prorodzinną do uczestnictwa w comiesięcznych mszach świętych w Bydgoskiej Farze, gdzie mogliśmy włączyć się w duchową adopcję dziecka poczętego. Później towarzyszył nam ks. Grzegorz Roman, następnie ks.Wiesław Jachnik i kolejno ks. Andrzej Pacer z którym modliliśmy się o beatyfikację Jana Pawła II w comiesięcznych Apelach Papieskich i przypominaliśmy Jego nauczanie każdego drugiego dnia m-ca. Przez cały czas towarzyszył nam i naszym działaniom ks. Prałat Romuald Biniak, którego pożegnaliśmy w listopadzie 2010 roku, gdy po długiej chorobie odszedł do Pana.

         Następnie patronat nad Stowarzyszeniem objął nowy proboszcz ks. Prałat Józef Kubalewski, którego większość z nas poznała, jako wikariusza naszej wspólnoty parafialnej. Następnym opiekunem duchowym został ks. Zbigniew Zabiszak, z którym zaczęliśmy odnawianie przyrzeczeń małżeńskich w Święto Świętej Rodziny. Na tą uroczystość zapraszamy wszystkie małżeństwa obchodzące swoje jubileusze. Obecnie naszym kapłanem jest ks. Łukasz Krzewiński z którym kontynuujemy nasze wcześniejsze zadania, w tym prowadzoną od trzydziestu lat duchową adopcję dziecka poczętego. Uroczyście podjąć taką adopcję można 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Nasza członkini Krystyna Sochacka z dużym zaangażowaniem prowadzi Księgę Życia, do której można wpisywać świadectwa adopcji. Księga ta wyłożona jest pod Żłóbkiem w okresie Bożego Narodzenia.

Jako członkowie ruchu prorodzinnego czujemy się zobowiązani do dawania codziennego świadectwa przyjaźni z Chrystusem w naszym życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym i politycznym. Jesteśmy wspólnotą otwartą dla rodzin chcących się modlić, doskonalić, pomagać sobie a także wspólnie miło spędzać czas.

l Spotkania w każdą drugą sobotę m-ca, godz. 15.30

l Msza św.  w każdą drugą sobotę m-ca, godz. 18.00

Na zakończenie każdego roku katechetycznego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje trzydniowe rekolekcje.

Drukuj PDF

Msze Święte

Niedziela:
7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
[roraty 6.30] 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
Święta zniesione:
7:30, 9:00, 10:15, 18:00 

Więcje informacji w zakładce Liturgia

Copyright © 2017

Design & hosted by Paweł Lewandowski